خریدار یک دانگ کامیون ۵۰میلیون

راننده پایه یک هستم
خریدار یک دانگ کامیون ۵۰میلیون

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت