جرثقیل خاور ۶۰۸

موتور استاندارد فنی عالی بیمه یکسال لاستیک ۸۰درصدکفی نوجرثقیل تادانوبامادر۴کشاب بدون رنگ ونقطه ای جوش وترک درحدعالی
جرثقیل خاور ۶۰۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   توافقی
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1381