کشنده البرز جفت

ماشین فوق ازلحاظ فنی عالی .گیربکس یک هفته پیش تعمیرشده.چرخها تازه باز شده . زیربندی اتاق حتی کمک فنرهای جلو عقب توی اسفندماه نو انداختم. ماشین نیاز به تودوزی دارد . تمام جقجقه هارو بنزی انداختم.بدون رنگ . دارای بادگیر. لاستیک ها مرتب.شماره تماس مالک 09180516252
کشنده البرز جفت

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   285/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1389
  • کیلومتر
   950