اکتروس 1844

بدون رنگ بی خط و خش
موتور 6 ماه پیش تعمیر کل
درجه یک درحد صفر
یخچال و بخاری درجا
همه لاستیکا 100درصد
بی نظیر
گاری و کله باهم بفروش میرسد
مارال 89 دسگاه اس ا اف بزرگ
همه چرخها ب تازگی بازیدشده
لاستیک همه 100
خریدار واقعی تماس بگیره برا کنجکاوی زنگ نزنید
اکتروس 1844

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   950/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1385
  • کیلومتر