کشنده البرز

فروش سه دنگ کامیون تحت پوشش باربری بندر بار بندر بدون نوبت قیمت ۱۰۰ملیون سه دنگ
کشنده البرز

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر