کامیون میکسر ولو ان ال١٠

رنگ سفید،اتاق سالم کاپوت رنگ،مدل١٩٩١،لاستیک ٨٠درصد،میکسر عالى،فنى سالم
کامیون میکسر ولو ان ال١٠

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٤٤٠٠٠٠٠٠٠
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ١٩٩١