بنز تک کمپرسی ۱۳۷۳

کمپرسی بنز تک
لاستیک ها همه ۹۰ درصد
اتاق جلو ۵۰ درصد رنگ دارد
اتاق عقب ۸۰ درصد
موتور تازه تعمیر میلنگ ۵۰
باید از نزدیک ببینی
فرمان اکسوری
بنز تک کمپرسی ۱۳۷۳

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   360/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1373