الوند 6.5 تن مسقف چادری ۹۷

الوند بسیار تمیز بدون رنگ لاستیک 235تیوبلس .۱۰۰/ دوربین عقب.ا تاق بیات.۵/۶۰در۲/۷۰
.سپهتن.
روکش.
فرش کف.
ماشین فوق دارای ۱۸ فقره قسط ۲/۵۴۰/۰۰۰میباشد
الوند 6.5 تن مسقف چادری ۹۷

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   220/000/000
  • کیلومتر
   40
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1397