ایسوزو ۸.۴۰۰مدل یازده ۹۶

ایسوزو مدل یازده نود وشش۸.۴۰۰با کیلومتر ۱۲۷۰۰۰سرویسا انجام شده در نمایندگی بدون خط وخش ماشین کلا خوابیده‌.بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث دو ماه پیش شده اتاق باری ارس اتاق میباشد بغل بازشو دو طرف.به طول پنج و سی و عرض دو وبیست سانت.بیست میلیون قیمت اتاق میباشد.زاپاس نخورده.کیلومتر باز میباشد ماشین زین کرده میباشد.بدلیل تغیر شغل میفروشم.صندلی راننده تودوزی اف امی.حدود پنج تا قسط مونده که از قیمت کسر میگرددقسط پنج میلیونی.
ایسوزو ۸.۴۰۰مدل یازده ۹۶

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت