کامیون باری مان

کامیون فوق پلاک قدیم دارای موتوربزرگ بنزگیربکس ودیفرانسیل۶۸
کامیون باری مان

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
      ۴۵۰۰۰۰۰۰۰
    • کیلومتر
      ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
    • وضعیت لاستیک
      ضعیف
    • سال ساخت
      ۱۹۵۴