الوند. 8.5تن

الوند 97 شاسی کارکرد60هزار تا بیمه کامل یک سال هم بدنه هم شخص ثالت
الوند. 8.5تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   280/000/000
  • کیلومتر
   60000
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1397