کفی دومحور

کفی دومحور ساخت شهرضا. تازه چرخها بازدید شده هنوز بعد از بازدید سرویس نرفته ساشی بدون یک خال جوش فنرها سالم بدون شکستکی کف اماده به کار
کفی دومحور

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   35/000/000
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1370