کمرشکن دومحور طارق

کمرشکن دو محور طارق محور شاهنگ مرتب ترمز بندی مرتب ورقهای به کار رفته در کمرشکن خارجی داری سریال میباشد
کمرشکن دومحور طارق

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۸۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۲۱۰۹
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۱