ولوو N12

میلنگ صفر موتورتعمیرکامل لاستیک ۸۰ درصد توپی شرکت نفتی کارت هوشمندو کارت گازوییل و کلیه مدارک بنام میباشند
ولوو N12

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۱۱۱
  • کیلومتر