بنز تک باری

ماشین سالم سلامت موتور استاندر میلنگ تعمیر اول رنگ ماشین فیلی لاستیکا جلو نو عقب ۵۰درصد باتشکر
بنز تک باری

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۴۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۹۹۹۹۹۹۹۹
  • وضعیت لاستیک
   خوب
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۳۵۲