خاور۸۱۳

فنی سالم و موتور تازه تعمیر و سیلندر و میل لنگ استاندارد
خاور۸۱۳

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت