مینیبوس بنز فروشی مدل ۷۰

مدل ۷۰میلنگ بالا پایین استاندار بیمه تا برج ۸ داخل سقف و ستون بیرنگ زه به پایین رنگ شده برای زیبایی اتاق و فنی سالم به شرط
مینیبوس بنز فروشی مدل ۷۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۰تومن
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۷۰