تراکتور

بشرط گیربوکس سالم وموتور سالم
تراکتور

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   135/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1387