جرثقیل ۱۰چرخ

۱۰چرخ زیرمایلر مدل۸۷با جرثقیل پالفینگر ۳۵هزار ۶تلسکوپ هیدرولیک فنی سالم به شرط
جرثقیل ۱۰چرخ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   860/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1387