کامیون کمپرسی ٩١١

موتور وگیربکس سالم شاسی سالم شاسی تاوسط دوطرف دوبل دف اتوبوسی کمک دار گیربکس اشمیز لاستیکها خوب
کامیون کمپرسی ٩١١

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   125/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   1364