کف دو محور

ترابوزا اصل و فابریک _ طول و عرض استاندارد _ شاسی سالم و بدون شکستگی _ لنتها تازه بازدید شده_ تخته ها سالم _ چرخ ۲۴ و درصد لاستیک ضعیف
کف دو محور

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۲۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   ضعیف
  • سال ساخت
   ۱۳۹۳
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱۱۱