دانگ فنگ 2009

ماشین بیرنگ میلنگ استاندارد لاستیک کله هشتاد درصد بیمه از اول تخفیف فنی خوب کم کار همه چیز فابریک آماده کار سه سال خواب بوده گاری دست ساز کالبرس مرتب بلبرینگ بزرگ دومحور ده پیچ یه محور تیوبلس لاستیک یه جفت پنجاه درصد الباقی ضعیف جعبه بزرگ تانک آب ویخچال عالی
دانگ فنگ 2009

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   350/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   متوسط
  • سال ساخت
   1388
  • کیلومتر
   400000