لوله فارسونگاه

(پارس انژکتورسام)
تولیدوپخش کلیه لوله های سوخت رسانی (فارسونگاه)
بابیش ازسه دهه تجربه درخشان در تولید لوله های انژکتوردرایران
شعبه1 :02166790253
شعبه2 :02133925407
شعبه3 :02155244093
ارسال به سراسرایران
بامدریت :محمدزاده
لوله فارسونگاه

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر