لوله فارسونگاه

تولیدوپخش کلیه لوله های سوخت رسانی (فارسونگاه)
بابیش ازسه دهه تجربه درخشان در تولید لوله های انژکتوردرایران
شعبه1 :02166790253
شعبه2 :02155244093
ارسال به سراسرایران
بامدریت :محمدزاده
لوله فارسونگاه

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت