جرثقیل

لیلاند کارت وسند جرثقیل ۱۴ تن کامیون جرثقیلدار که قابلیت نصب جرثقیل کابین دار ر و داره.فنی سالم.شاسی چهار لا تقویت. دستگاه پالفینگر۱۶۰۰۰ المانی به شرط ۷تن بار جک بقل لیوری.اماده به کار
جرثقیل

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   160/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1360