زیر مایلر

سلطان
فنی و شاسی به شرط

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
زیر مایلر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1390
  • کیلومتر
   120