البرزتک 95

تک محور تیپ 4 یک در رنگ مابقی بدون رنگ و ضرب خوردگی
البرزتک 95

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   480/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   متوسط
  • سال ساخت
   1395
  • کیلومتر
   160000