ماک باری١٩٧٦

میلنگ استاندارد
سیلندر پی٦
پمپ گازوئیل٣٠٠
پمپ باد دلفین
گیربکس ٢٠ دنده
لاستیک اکسل نو باقی لاستیک ها ٧٠درصدو پره های اکسل دلفینی
شاسی قیچی فنر و مندل در حد
ماک باری١٩٧٦

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٥٥