فیات شش سیلندر صفر

فیات موتور تقویت شده ۱۱۰۰در حد صفر سالم در حال کار کردن به شرط مکانیک همه چیزش سالم نو نو فقط لوازم تازگی روش گزاشتم
فیات شش سیلندر صفر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   69/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1366