الوند 6تن

شاسی بلند ماشین سالم همه کاراش شده لاستیک ها 6حلقه تیوپلس باطری نو 2تیکه رنگ دارد بیمه تابرج 8 معاینه فنی برج 8
الوند 6تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   145/000/000
  • کیلومتر
   100000
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1390