آیفا مدل 63کارت وسند جرثقیل

جرثقیل آیفا موتور سالم .روغن کم ممیکند .میل لنگ استاندر.گیربکس ودف سالم .صفحه کلاج عوض شده .جک اطلس 4002 چپقی .ظرفیت حمل 9/5تن.
آیفا مدل 63کارت وسند جرثقیل

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   80000000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1363ایران