الوند8/5 تن

الوندمدل 11/95 ولی تمیزیش درحد97هست بدون رنگ هست ترباراصلاکارنکرده بیمه تا برج 11لاستیک جلو تیوپلس وعقب تیوپی فابریک خودش. ماشین کم کاروفقط سبکبارکارکرده هنوزلاستیک فابریک خودش زیرشه.
الوند8/5 تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   275/000/000
  • کیلومتر
   130000
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1395