امیکو ۸۸

موتور پلمپ/ گیربکس پلمپ/ کله بی رنگ
لاستیک جلو ۱۰۰درصد/ لاستیک عقب۶۰درصد
امیکو ۸۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   330/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1388