ایسوزو ۶ تن ۸۹ ای بی اس

ماشین بی رنگ پلمپ لاستیک ۹۰ درصد مسقف فلزی دارای بخاری در جا کولر روشن
ایسوزو ۶ تن ۸۹ ای بی اس

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت