کشنده تی ۳۰۰

کشنده تی ۳۰۰ بدون رنگ .به علت قسط معوقه در اهواز توقیفه. ۵۵ میلیون هزینه داره تا آزاد و سند بنام بشه .قیمت ۷۵ میلیون
کشنده تی ۳۰۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۷۵۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   ضعیف
  • سال ساخت
   ۱۳۸۴
  • کیلومتر
   ۱۰