ماک کله تریلی

ماک کله تریلی ده چرخ،ماک جنگی ده چرخ باری،وایت کله تریلی ده چرخ،پلاک قدیم بودند که پلاک قدیم آنها در سیستم صادر شده
ماک کله تریلی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۹۶۴
  • کیلومتر