بنز تک 93

بنز تکبسیار تمیز و استثنایی و کم کارکرد
بدون رنگ و ضربه مدل 93
بنز تک 93

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   580/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1393