بنزکمپرسی تک

بنز تک لاستیک نو فنی سالم درحال کار
پیام جوابگو نیستم
بنزکمپرسی تک

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   265/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1355