مایلر کمپرسی

مایلر کمپرسی
موتور میلنگ استاندارد
لاستیک سه جفت90%یک جفت60%
رنگی فقط در سمت راننده
مایلر کمپرسی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   1362