کشنده فراز

موتور تازه تعمیر بدون رنگ وسالم پمپ و زوزنها تازه تعمیر لاستیک 80% همچی بشرط
کشنده فراز

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   400/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1390
  • کیلومتر
   400000