غلطک اجاره ای

غلطک ca25 جهت اجاره اماده به کار
غلطک  اجاره ای

ویژگی ها