نیسان وانت

نیسان مدل 86 بیرنگ کارکرد400000 .لاستیک عقب وجلو نو بیمه تمام تخفیف و تازه بیمه کردم سرسیلندرتازه عوض کردم دوگانه دستی فنی هم به شرط مکانیک
قیمت48/500/000
نیسان وانت

ویژگی ها