تولیدوپخش لوله های سوخت رسانی (فارسونگاه)

سالار
پارس انژکتورسام
تولیدوتوزیع کلیه لوله های
سوخت رسانی (فارسونگاه)
نسل جدیدو قدیم کامیونها
ماشین آلات راهسازی
ماشین آلات کشاورزی
موتورهای دیزلی وخاص
(باسه دهه تجربه درتولید لوله های انژکتور)
شعبه1 :02166790253

شعبه2 :02133925407

شعبه3 :02155244093
ارسال به سراسرایران
مدریت :محمدزاده
تولیدوپخش لوله های سوخت رسانی (فارسونگاه)

ویژگی ها