نیسان وانت

وانت نیسان 92دوگانه کارخانه فابریک بدون رنگ
کارکرد 300تمام فابریک بیمه6ماه تخفیف کامل
قیمت 69/500/000
نیسان وانت

ویژگی ها