کشنده فوتون ۴۴۰ صفر مدل ۹۸ تریلی

کشنده فوتون ۴۴۰ مدل ۹۸ صفر
کارتکس
کشنده فوتون ۴۴۰ صفر مدل ۹۸ تریلی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1398
  • کیلومتر
   0