دنگ فنگ ۲۰۰۷

اخر ۸۶ کم کار مزایده بوده بدون رنگ اطاق بالن هشت دنده لاستیک نو خیلی سلمدر حد ۹۵
دنگ فنگ ۲۰۰۷

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   310/000/000
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   1386
  • کیلومتر
   450