کفی سه محور

کفی ماموت ۱۳.۶۰سفید رنگ لاستیک۶۰درصد کیسه باد ۶عدد نو تمام چرخ ها سرویس شده absسالم
کفی سه محور

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   115/000/000
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1390