تراکتور رومانی بیل عقب

تازه تعمیر ...بوم بلند ..پاکت بزرگ...مدل ۶۵..زرین دشت...محل بازدید پاسارگاد فارس
تراکتور رومانی بیل عقب

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   ۶۵