بیل کوماتسو

۲۰۰۱ مدل فنی و موتوری استاندارد پمپ سالم رنگ زیر وزنه زیربند ۷۰
بیل کوماتسو

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت