مینی‌بوس‌ایویکو‌.مدل‌۷۸‌با‌کارت‌هوشمند

موتور‌.تعمیرشده..گیربکس‌.ودیفرانسیل‌.سالم‌بدون‌صدا..رنگ‌ونقاشی‌.تازه‌شده‌.کف‌پوش‌.‌پرده‌‌روکش‌صندلی‌نو‌نو‌.بیمه‌تا‌برج‌۱۲‌.تخفیف‌کامل‌۲۰‌سال‌‌.لاستیک‌شیشه‌ها‌.نوشده.شیشه‌جلو‌نو‌..‌باک‌۳۵۰‌لیتری.اماده‌به‌کار.....با‌سواری‌هم‌معاوصه‌میگردد
مینی‌بوس‌ایویکو‌.مدل‌۷۸‌با‌کارت‌هوشمند

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۵۲۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۲۳۴
  • وضعیت لاستیک
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۳۷۸